Ćwiczenia na koncentrację dla starszych przedszkolaków
June 2024

Ćwiczenia na koncentrację dla starszych przedszkolaków

Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja – bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały różnego rodzaju zadania kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności. W bloku znajduje się ponad 60 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o starszych przedszkolakach: pięcio- i sześciolatkach.

Wykonując zadania, dziecko będzie poprawiało swoją koncentrację, a zarazem dobrze się  bawiło. Forma publikacji – karty pracy – jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy zadania z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.

Ćwiczenia na koncentrację dla młodszych przedszkolaków
June 2024

Ćwiczenia na koncentrację dla młodszych przedszkolaków

Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinno posiadać każde dziecko, jest koncentracja – bez niej nikt nie może efektywnie się uczyć i uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Dlatego ważne jest, aby wszystkie dzieci, a szczególnie te, które mają problemy ze skupieniem uwagi, systematycznie wykonywały różnego rodzaju zadania kładące nacisk na usprawnianie tej umiejętności. W bloku znajduje się ponad 60 różnorodnych ćwiczeń przygotowanych z myślą o młodszych przedszkolakach: trzy- i czterolatkach.

Wykonując zadania, maluch będzie poprawiał swoją koncentrację, a zarazem dobrze się  bawił. Forma publikacji – karty pracy – jest bardzo wygodna: dorosły może wybrać jedno ćwiczenie, wyrwać kartę z bloku i dać ją dziecku. Dzięki temu elementy zadania z sąsiedniej strony nie będą rozpraszać przedszkolaka.
 

Kreatywne prace plastyczne
June 2024

Kreatywne prace plastyczne

Publikacja stanowi bogaty zbiór pomysłów na oryginalne, nowoczesne i prawdziwie twórcze działania plastyczne wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Zawiera inspirujące propozycje adresowane głównie do nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i plastyki oraz pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, arteterapeutów, wychowawców, instruktorów zajęć plastycznych i rodziców. Znajdą oni w książce:

 • pomysły na zabawy plastyczne dla dzieci od lat 2
 • propozycje prac plastycznych z podziałem na cztery pory roku
 • aktywności uwalniające naturalną ekspresję twórczą i prowadzące do poznania różnych form wyrazu artystycznego
 • przykłady tradycyjnych, nowoczesnych, eksperymentalnych i mieszanych technik plastycznych
 • projekty, które można zrealizować przy pomocy ogólnodostępnych, zwyczajnych i niedrogich lub pozyskanych z recyklingu plastycznego materiałów i przyborów
 • zadania dostosowane do rzeczywistych możliwości i naturalnych faz rozwoju plastycznego dzieci.

Zawarte w książce treści zgodne są z podstawą programową nauczania plastyki w przedszkolu i w szkole podstawowej, również dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 

Odkrywamy i poznajemy świat. Wiosna
June 2024

Odkrywamy i poznajemy świat. Wiosna

Materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Serie produktów

Odkrywamy i poznajemy świat to kompleksowy zestaw obejmujący cztery części kart pracy, które odpowiadają poszczególnym porom roku (Jesień, Zima, Wiosna, Lato).

Seria adresowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz mających trudności w nauce. Materiały mogą zostać wykorzystane w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, a także na zajęciach rewalidacyjnych.

Każda z czterech części zawiera zadania rozwijające różne umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, których treść jest zgodna z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Karty zostały opracowane w przejrzysty i czytelny sposób – tak, by odpowiadały potrzebom uczniów o obniżonej sprawności motoryczno-percepcyjnej. 
 

Odkrywamy i poznajemy świat. Lato
June 2024

Odkrywamy i poznajemy świat. Lato

Materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Serie produktów

Odkrywamy i poznajemy świat to kompleksowy zestaw obejmujący cztery części kart pracy, które odpowiadają poszczególnym porom roku (Jesień, Zima, Wiosna, Lato).

Seria adresowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz mających trudności w nauce. Materiały mogą zostać wykorzystane w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, a także na zajęciach rewalidacyjnych.

Każda z czterech części zawiera zadania rozwijające różne umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, których treść jest zgodna z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Karty zostały opracowane w przejrzysty i czytelny sposób – tak, by odpowiadały potrzebom uczniów o obniżonej sprawności motoryczno-percepcyjnej. 
 

Dojrzewanie
June 2024

Dojrzewanie

Materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Dojrzewanie…” to materiały opracowane z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami, autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Mogą być wykorzystane w szkołach specjalnych podstawowych i przysposabiających do pracy, w klasach integracyjnych, a także w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Będą również nieocenioną pomocą dla rodziców i opiekunów, którzy w warunkach domowych chcą przygotować swoje dzieci do przejścia przez trudny okres dojrzewania. Publikacja zawiera materiał koedukacyjny oraz podzielony według płci. Karty mają bardzo przejrzysty układ, a zamieszczone zdjęcia oraz grafiki są duże i czytelne.

Uczniowie, pracując z kartami, zdobywają oraz utrwalają wiedzę o sobie, swoim ciele oraz procesach w nim zachodzących podczas okresu dojrzewania. Duża część materiału została poświęcona treściom dotyczącym higieny ogólnej oraz intymnej. Związane z procesem dojrzewania zmiany hormonalne powodują niejasne lub nawet niepokojące dla nastolatków wahania nastroju, które wpływają na ich zachowanie. Dlatego też część kart została poświęcona emocjom – ich rozpoznawaniu, nazywaniu oraz radzeniu sobie z nimi w trudnych sytuacjach.

Odkrywamy i poznajemy świat. Jesień
June 2024

Odkrywamy i poznajemy świat. Jesień

Materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Serie produktów

Odkrywamy i poznajemy świat to kompleksowy zestaw obejmujący cztery części kart pracy, które odpowiadają poszczególnym porom roku (Jesień, Zima, Wiosna, Lato).

Seria adresowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz mających trudności w nauce. Materiały mogą zostać wykorzystane w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, a także na zajęciach rewalidacyjnych.

Każda z czterech części zawiera zadania rozwijające różne umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, których treść jest zgodna z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Karty zostały opracowane w przejrzysty i czytelny sposób – tak, by odpowiadały potrzebom uczniów o obniżonej sprawności motoryczno-percepcyjnej. 

Żywioły. Poziom 3
June 2024

Żywioły. Poziom 3

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.
 

Żywioły. Poziom 2
June 2024

Żywioły. Poziom 2

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.
 

Żywioły
June 2024

Żywioły. Poziom 1

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.
 

Płożone PTSD
July 2024

Złożone PTSD

Od przetrwania do pełni życia. Proces powrotu do zdrowia po traumie dziecięcej

Autor
Serie produktów

„Autentyczna, empatyczna, wnikliwa i momentami osobista opowieść o doświadczeniu traumy relacyjnej w dzieciństwie. O tym, jak ją rozumieć, i o realistycznych sposobach wychodzenia z niej. Aby krok po kroku przesuwać się od życia, które jest zmaganiem z wewnętrznym cierpieniem, do życia, w którym coraz bardziej doświadczamy rozkwitu. Co ważne, autor pokazuje, jakie rany zostawia już samo zaniedbanie emocjonalne w młodych latach, nawet bez jawnej przemocy.
Książka zawiera wiele przykładów, pomagających lepiej zrozumieć opisywane mechanizmy. Zawiera też wiele praktycznych wskazówek, tworzących fundament pracy nad sobą dla osób, które doświadczyły w dzieciństwie zaniedbania emocjonalnego albo przemocy i w dorosłym życiu zmagają się z ich skutkami. Napisana uczciwie, bez składania fałszywych obietnic. A równocześnie niosąca nadzieję. Równie pomocna dla szerokiego grona odbiorców, jak i dla psychoterapeutów. Jedna z najlepszych książek dotyczących tematyki C-PTSD, z jakimi się spotkałem. Bardzo cieszę się, że mogła zostać wydana po polsku”.


Paweł Malinowski
certyfikowany psychoterapeuta, współzałożyciel
i członek zarządu NTPP, od 20 lat związany
z Laboratorium Psychoedukacji, autor książki
Umysł, ciało, duchowość

 

Kategoryzowanie w dużym formacie
July 2024

Kategoryzowanie w dużym formacie

Owoce, warzywa, zwierzęta

Głównym celem publikacji jest ćwiczenie kategoryzowania, czyli umiejętności dostrzegania cech wspólnych różnych elementów i grupowania ich według określonych właściwości. Pracując z kartami z tej teczki, uczeń ćwiczy także:

 • logiczne myślenie
 • koncentrację
 • percepcję wzrokową
 • procesy analizowania, porównywania i wnioskowania
 • czytanie globalne.

Publikacja została przygotowana z myślą o młodszych dzieciach oraz starszych uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży format materiałów sprawia, że są one bardziej czytelne i funkcjonalne, a także przydatne w pracy indywidualnej oraz grupowej.