Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Jeżeli chcą Państwo zwrócić towar, prosimy o odesłanie go w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania paczki, na poniższy adres z dopiskiem "Zwrot":

Grupa Wydawnicza Harmonia Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 10

83-031 Cieplewo

Do odsyłanego towaru prosimy o dołączenie kopii faktury zakupu oraz wypełnionego formularza zwrotu:

Korekty do faktur dostarczane zostaną pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy zamówieniu.

Koszt odesłania produktów ponosi kupujący. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Składanie reklamacji

Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację zakupionego towaru, prosimy o odesłanie go wraz z wypełnionym formularzem reklamacji i kopią faktury zakupu na poniższy adres z dopiskiem "Reklamacja":

Grupa Wydawnicza Harmonia Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 10

83-031 Cieplewo 

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu internetowego Grupa Wydawnicza Harmonia. 

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: harmonia@harmonia.edu.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Jesionowa 10, 83-031 Cieplewo, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.