Procedura wydawnicza

Grupa Wydawnicza Harmonia składa się z dwóch wydawnictw – edukacyjnego Wydawnictwa Harmonia oraz naukowego Harmonia Universalis. Wydawnictwo Harmonia specjalizuje się w dziedzinach takich jak nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju dziecka (zarówno pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego), logopedia, dysleksja oraz pedagogika. Harmonia Universalis natomiast specjalizuje się w wydawaniu pozycji dotyczących takich obszarów tematycznych jak logopedia, terapia zaburzeń (w tym autyzmu i dysleksji), psychologia, pedagogika czy medycyna i w pierwszej kolejności przyjmuje do publikacji książki z tego właśnie zakresu – zarówno prace naukowe (rozprawy doktorskie i habilitacyjne, monografie, raporty z badań), jak i pozycje popularnonaukowe (poradniki).

Aby zaprezentować swoją propozycję wydawniczą, autor może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej wydawnictwa formularza kontaktowego, w którym przedstawia tytuł oraz tematykę książki, krótko ją charakteryzuje, a także pokazuje jej strukturę. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji – zaaprobowaniu propozycji przez kolegium redakcyjne – autor zostanie poproszony o przesłanie mailem całości książki. W przypadku pozycji naukowych warunkiem publikacji jest pozytywna recenzja specjalisty z danej dziedziny (wydruk pracy dostarcza recenzentowi wydawca). Po zawarciu umowy z autorem i dokonaniu przez niego ewentualnych niezbędnych poprawek opiniowanego tekstu wydawnictwo rozpoczyna prace redakcyjne obejmujące opracowanie językowe (w tym dwie korekty – komputerową i papierową), opracowanie graficzne, skład i łamanie, stworzenie okładki oraz przygotowanie materiału do druku. Zarówno po redakcji, jak i korekcie, a także po opracowaniu graficznym tekst jest przedstawiany autorowi do akceptacji (oraz ewentualnie po to, by doprecyzował niektóre kwestie wynikłe podczas prac redakcyjnych). Po zaakceptowaniu ostatecznego kształtu publikacji książka trafia do drukarni. Wydawca ze swojej strony zobowiązuje się do zadbania o należytą dystrybucję publikacji oraz odpowiednie działania promocyjne.