Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drodzy Autorzy,

uprzejmie informujemy, że Grupa Wydawnicza Harmonia znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw naukowych. Zgodnie z zamieszczonym wykazem każda publikacja naukowa wydana w naszym Wydawnictwie, może otrzymać 80 punktów.

Zapraszamy do współpracy.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego