Faktury

Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu w postaci faktury VAT.

Podmioty gospodarcze prosimy o podanie:

- pełnej nazwy,

- adresu,

- numeru NIP,

- numeru telefonu.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. - Dz. U. nr 0 z 2012 r. poz. 1428 faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy.