Pedagog specjalny i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Od lat prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych i rewalidacyjne. Ciągle poszukuje nowych sposobów na lepszą współpracę między dziećmi i rozwój umiejętności kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów z problemami. Pisząc opowiadania społeczne, porusza aktualne tematy. Stara się, aby dzieci poprzez wczucie się w sytuację innych potrafiły w późniejszym czasie zastosować się do poznanych rozwiązań w rzeczywistości.