Poradzę sobie sam 3
Czerwiec 2024

Poradzę sobie sam 3

Materiały wspierające funkcjonowanie nastolatków i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jak dbać o porządek w domu? Czego potrzebują zwierzęta domowe, aby były zdrowe i szczęśliwe? Jak złożyć zamówienie w kawiarni? To tylko niektóre z pytań, na jakie muszą odpowiedzieć Maja i Adam – sympatyczni bohaterowie prezentowanych kart pracy. Seria „Poradzę sobie sam” powstała z myślą o młodzieży oraz osobach dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jej celem jest pomoc uczniom w odnalezieniu się w codziennych, nie zawsze łatwych sytuacjach, a w konsekwencji – w usamodzielnieniu się.

Ćwiczenia w części trzeciej zostały podzielone na 4 obszary tematyczne:

 1. W domu
 2. Kawa czy herbata
 3. Zwierzęta
 4. Pory roku.

Wewnątrz publikacji znajdziemy różne typy zadań, m.in.:

 • czytanki i ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem
 • obliczenia pieniężne
 • krzyżówki
 • szukanie różnic
 • puzzle
 • kodowanki
 • ćwiczenia typu prawda–fałsz.

Ponadto po każdym rozdziale umieszczono podsumowanie, które pozwoli uczniowi samodzielnie określić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz wskazać te obszary, nad którymi chciałby jeszcze popracować.
 

Poradż sobie sam 2
Czerwiec 2024

Poradzę sobie sam 2

Materiały wspierające funkcjonowanie nastolatków i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jak mądrze gospodarować pieniędzmi? W jaki sposób przygotować się do podróży? Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? To tylko niektóre z pytań, na jakie muszą odpowiedzieć Maja i Adam – sympatyczni bohaterowie prezentowanych kart pracy. Seria „Poradzę sobie sam” powstała z myślą o młodzieży oraz osobach dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jej celem jest pomoc uczniom w odnalezieniu się w codziennych, nie zawsze łatwych sytuacjach, a w konsekwencji – w usamodzielnieniu się.

Ćwiczenia w części drugiej zostały podzielone na 4 obszary tematyczne:

 1. Finanse i bankowość
 2. Sprzęt elektroniczny
 3. Podróże małe i duże
 4. W sklepie.

Wewnątrz publikacji znajdziemy różne typy zadań, m.in.:

 • czytanki i ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem
 • obliczenia pieniężne
 • krzyżówki
 • szukanie różnic
 • puzzle
 • wykreślanki
 • ćwiczenia typu prawda–fałsz.

Ponadto po każdym rozdziale umieszczono podsumowanie, które pozwoli uczniowi samodzielnie określić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz wskazać te obszary, nad którymi chciałby jeszcze popracować.
 

Poradzę sobie sam 1
Czerwiec 2024

Poradzę sobie sam 1

Materiały wspierające funkcjonowanie nastolatków i młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Jak dbać o zdrowie, higienę i wygląd? Na czym polega przyjaźń? Co zrobić, jeśli ktoś się źle poczuje? To tylko niektóre z pytań, na jakie muszą odpowiedzieć Maja i Adam – sympatyczni bohaterowie prezentowanych kart pracy. Seria „Poradzę sobie sam” powstała z myślą o młodzieży oraz osobach dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jej celem jest pomoc uczniom w odnalezieniu się w codziennych, nie zawsze łatwych sytuacjach, a w konsekwencji – w usamodzielnieniu się.

Ćwiczenia w części pierwszej zostały podzielone na 4 obszary tematyczne:

 1. Ja i moja rodzina
 2. Ja i inni
 3. U fryzjera, u barbera
 4. Zdrowie i higiena.

Wewnątrz publikacji znajdziemy różne typy zadań, m.in.:

 • czytanki i ćwiczenia sprawdzające czytanie ze zrozumieniem
 • obliczenia pieniężne
 • kończenie zdań
 • szukanie różnic
 • puzzle
 • gry
 • ćwiczenia typu prawda–fałsz.

Ponadto po każdym rozdziale umieszczono podsumowanie, które pozwoli uczniowi samodzielnie określić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz wskazać te obszary, nad którymi chciałby jeszcze popracować.
 

Żywioły. Poziom 3
Czerwiec 2024

Żywioły. Poziom 3

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.
 

Żywioły. Poziom 2
Czerwiec 2024

Żywioły. Poziom 2

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.
 

Żywioły
Czerwiec 2024

Żywioły. Poziom 1

Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność

Serie produktów

„Żywioły” to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych.

Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części:

 • poziom pierwszy – podstawowy (łatwy)
 • poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy)
 • poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy).

Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. 

Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.