Uczę się i rozwijam. Część 3. Pakiet
Materiały do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
56,00 zł
Na stanie
Brak na stanie

Publikacja Uczę się i rozwijam to kompleksowe narzędzie do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy dla ucznia.

Arkusze umożliwiają:

  • określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej
  • ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego
  • zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

W zeszycie oprócz arkusza zamieszczono także ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Karty pracy są kompatybilne z ramowym programem edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadania odnoszą się do treści zawartych w podstawie programowej. Karty opracowano w taki sposób, by stanowiły użyteczne narzędzie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą one też być pomocne przy tworzeniu arkuszy monitoringu rozwoju dziecka, co z kolei umożliwi ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju ucznia, określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności treści podstawy programowej oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

Trzecia część publikacji odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru Ja i otoczenie:

5. Ja – członek społeczeństwa.
6. Ja i przyroda.
7. Moje zdrowie.
8. Ja w chorobie.

W skład pakietu wchodzą:

Uczę się i rozwijamRozkład materiału nauczania (pobierz plik tutaj).

Renata Naprawa – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta w zespole placówek specjalnych, były konsultant do spraw pedagogiki specjalnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pedagogiki specjalnej. Jest współautorką licznych publikacji dla dzieci, uczniów (tj. kart pracy, materiałów edukacyjnych) oraz opracowań merytoryczno-metodycznych dla nauczycieli (tj. programów nauczania, przewodników, dostosowań edukacyjnych). Laureatka licznych nagród i medalu KEN za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 

Alicja Tanajewska – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej (w zakresie nauczania początkowego). Jest współautorką licznych publikacji dla dzieci, uczniów (tj. kart pracy, materiałów edukacyjnych) oraz opracowań merytoryczno-metodycznych dla nauczycieli (tj. programów nauczania, przewodników, dostosowań edukacyjnych). Laureatka licznych nagród i medalu KEN za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. 

Pakiet dostępny wyłącznie dla placówek publicznych, niepublicznych oraz odbiorców detalicznych.

Objętość
Karty pracy (76 kolorowych kart w bloku) i Arkusz monitoringu (40 czarno-białych stron)
Serie produktów
Format
A4
Oprawa
Banderola
Dotacja celowa
ISBN
9788383096148

Zostaw opinie

Restricted HTML

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki