Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej
59,50 zł
Na stanie
Brak na stanie

Logopedia dla Praktyków, czyli jakość, efektywność i terapia oparta na dowodach

Dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi wymagają konkretnego wsparcia, dzięki któremu będą mogły poznawać świat i przekazywać wiedzę o sobie i o świecie innym uczestnikom życia społecznego. Przedstawiona książka, skierowana do logopedów praktyków, została poświęcona problematyce wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w pracy z osobami z deficytami uniemożliwiającymi lub znacznie utrudniającymi mówienie. Autorzy, dzieląc się ekspercką wiedzą, omawiają podstawy teoretyczne proponowanych oddziaływań logopedycznych oraz prezentują rozwiązania praktyczne – procedury, strategie i techniki, dzięki którym dziecko z problemami komunikacyjnymi może otrzymać niezbędne narzędzia – system znaków i reguł o charakterze gramatycznym – za sprawą których będzie posługiwało się mową.


Przez wiele lat głębokie trudności komunikacyjne były domeną logopedii. Dziś powinny być zadaniem dla nowej przestrzeni wiedzy i umiejętności, której horyzonty są zakreślane i przez logopedię, i przez obszar wiedzy oraz praktyki terapeutycznej określany mianem AAC.


Walory edukacyjne książki są bezsporne, przedstawiona w niej metodyka stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC – augmentative and alternative communication) zainteresuje zarówno logopedów, jak i innych specjalistów zajmujących się terapią pacjentów ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, a także studentów logopedii, psychologii, pedagogiki.

 Z recenzji dr hab. Urszuli Mireckiej, prof. UMCS

Ryciny z książki do pobrania (wersja kolorowa) – pobierz plik tutaj


EWA PRZEBINDA – pedagog i logopeda, terapeuta AAC, absolwentka podyplomowych studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem „Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu m.in. komunikacji alternatywnej. Jako prowadząca zajęcia z zakresu AAC współpracowała z Uczelnią Łazarskiego, Collegium Medicum UJ, Uczelnią Korczaka, Ignatianum i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Jest autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji jako nauczyciel i terapeuta. Współtwórczyni programu MÓWik.

MIROSŁAW MICHALIK – prof. zw. dr hab., zatrudniony w Katedrze Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Językoznawca, logopeda, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (od 2011 r.), członek Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy PAN. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii autorskich, członek rad naukowych i rad recenzenckich kilkunastu czasopism. Koordynator międzyuczelnianych studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii”. Członek Pracowni Gerontologopedii Instytutu Logopedii UG. Biegły sądowy z zakresu logopedii. Promotor pięciu rozpraw doktorskich. W latach 2014–2019 kierownik Zakładu Neurolingwistyki IFP UP. Brał udział w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego „Nowej Logopedii”, „Neurolingwistyki Praktycznej”, serii Studia Logopaedica oraz przewodniczącego Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL. Jednym z jego głównych zainteresowań naukowych jest zjawisko niemówienia, które analizuje także jako logopeda praktyk pracujący terapeutycznie z dziećmi dotkniętymi głębokimi zaburzeniami mowy. Bada również z perspektywy metodologicznej i lingwistycznej komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC). Był współpomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu niemówienia i AAC, prowadzonych na UP w Krakowie.

EWA GRZELAK – logopeda, terapeuta AAC, szkoleniowiec, trener MÓWika i mentor, terapeuta metody PROMPT, glottodydaktyk, a przede wszystkim praktyk. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami związanymi z komunikowaniem się i mówieniem. W praktyce logopedycznej opiera się na wspomaganiu mówienia za pomocą AAC. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, kładąc szczególny nacisk na metody pracy z dzieckiem z autyzmem, dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczną i zaburzeniami komunikowania się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc szkolenia dla terapeutów i rodziców, wykłady dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz własną stronę internetową www.apraksja.pl. Prelegentka na licznych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prywatnie mama 14-letniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC.
 

Objętość
196 stron
Serie produktów
Format
B5
Oprawa
Miękka
ISBN
9788383091365

Zostaw opinie

Restricted HTML

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki

Promocja -40%

Kupując nowość, otrzymasz 40% rabatu na publikacje z poniższej listy.

Nie widzisz obniżonej ceny? Nie martw się, promocja zostanie naliczona na ostatnim etapie zamówienia — w koszyku.