Harmonijne przedszkolaki. 4-latki. Przewodnik dla nauczyciela. Część 3
49,00 zł
Na stanie
Brak na stanie

Seria do wychowania przedszkolnego „Harmonijne przedszkolaki” wspiera rozwój dzieci we wszystkich sferach. Szczególny nacisk w materiałach położono na wszechstronny, równomierny i systematyczny rozwój dziecka. Oznacza to, że zadania i ćwiczenia zaplanowano tak, aby przedszkolak mógł samodzielnie doświadczać, a dzięki temu zdobywać wiedzę i umiejętności. Będą one podstawą sukcesów w kolejnych latach nauki w przedszkolu, a potem w szkole. 

Ponieważ współczesny świat dostarcza niezmiernie dużo bodźców wzrokowych, a nadrzędnym celem publikacji „Harmonijne przedszkolaki” jest całościowy, równomierny rozwój dziecka, zwrócono w niej szczególną uwagę na rozwój funkcji słuchowych: uwagi, pamięci, syntezy i analizy. Rozwijanie wymienionych funkcji słuchowych odbywa się przede wszystkim na zajęciach z zakresu edukacji lingwistycznej. Do rozwijania kompetencji językowych zastosowano również logorytmikę, czyli ruch przy muzyce, muzykę, śpiew oraz instrumenty muzyczne. Jest to metoda interaktywna, która pozwala holistycznie pracować nad słuchem, motoryką i mową dziecka. Podczas zajęć z zakresu edukacji językowej z przyrodniczą dzieci słuchają wierszy, opowiadań i innych form literackich. Rozmawiają o ich treści, odpowiadają na pytania, zapamiętują znaczenie nowych słów, poznają różne formy gramatyczne. Edukacja matematyczna obejmuje m.in.: kształcenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, klasyfikowanie elementów pod względem jednej lub dwóch cech, przeliczanie elementów czy rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Na harmonijny rozwój dziecka ma wpływ także twórczość plastyczna, która jest dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. W czasie zajęć wykorzystywane są różne techniki (np. rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, stemplowanie, lepienie z plasteliny, gliny, masy solnej, konstruowanie z papieru i materiałów wtórnych), dzięki którym realizowane ćwiczenia pomagają kształtować u dzieci wrażliwość na piękno, wyobraźnię, poczucie estetyki, pamięć wzrokową, kreatywność, cierpliwość oraz sprawność manualną. Dzieci, wykonując ćwiczenia proponowane w ramach zajęć ruchowych, usprawniają z kolei następujące funkcje: kształtują właściwą postawę ciała i nawyki  ruchowe sprzyjające prawidłowemu rozwojowi fizycznemu; doskonalą różne techniki ruchu, umiejętności napinania i rozluźniania mięśni; rozwijają świadomość ciała i odkrywają własne możliwości motoryczne; trenują koncentrację uwagi oraz koordynację ruchową. 

Przewodnik dla nauczyciela został podzielony na miesiące i tygodnie. Część 1 dotyczy zajęć od września do grudnia. W każdej części znajduje się tygodniowy plan zajęć, rozkład materiału na cały rok oraz scenariusze zajęć na dany okres z podziałem na edukacje: lingwistyczną, językowo-przyrodniczą, matematyczno-przyrodniczą, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne,  umuzykalnienie (z elementami logorytmiki). W każdym scenariuszu znajduje się propozycja zapisów do dziennika, odniesienie do podstawy programowej, cele ogólne i operacyjne zajęć, środki dydaktyczne oraz szczegółowy przebieg zajęć

MARTA JARZĄBEK – Nauczyciel w przedszkolu specjalnym oraz współorganizujący proces kształcenia w szkole podstawowej w klasach integracyjnych, terapeuta, pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, trener uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa.

DOROTA KOŁPAK – Rytmik, nauczyciel, logopeda (spec. neurologopedii). Ma doświadczenie w pracy w szkole muzycznej, w poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu terapeutycznym oraz w szkole podstawowej. Łączy swoje kwalifikacje i doświadczenia, wprowadzając elementy logorytmiki do terapii logopedycznej oraz prowadząc zajęcia logorytmiczne w ramach profilaktyki logopedycznej w młodszych grupach przedszkolnych i w pracy z dziećmi ze SPE.

BARBARA KULESZA – Technik sztuk plastycznych, arteterapeuta, nauczyciel plastyki i techniki, animator warsztatów plastycznych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, nauczyciel świetlicy.

ANNA WALENCIK-TOPIŁKO – Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, polonista, logopeda, metodyk diagnozy i terapii logopedycznej, wieloletni dydaktyk akademicki oraz praktykujący logopeda, autorka licznych publikacji naukowych, pomocy dydaktycznych i utworów dla dzieci (z zamiłowania i praktyki również lektorka). Specjalista w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Promotor setek prac dyplomowych, recenzent, redaktor i opiekun merytoryczny w wielu wydawnictwach specjalistycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci (zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej, w tym zaburzenia czytania i pisania).

Przewodnik dostępny wyłącznie dla placówek publicznych, niepublicznych oraz odbiorców detalicznych.

Objętość
196 stron
Serie produktów
Format
B5
Oprawa
Miękka
ISBN
9788383092676

Zostaw opinie

Restricted HTML

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki

Promocja -40%

Kupując nowość, otrzymasz 40% rabatu na publikacje z poniższej listy.

Nie widzisz obniżonej ceny? Nie martw się, promocja zostanie naliczona na ostatnim etapie zamówienia — w koszyku.