Dostosowanie wymagań edukacyjnych - I etap edukacyjny
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych. I e...
30,00 zł
Na stanie
Brak na stanie

Wydanie zaktualizowane - zgodne z nową podstawą programową.

Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Publikacja powstała również z myślą o uczniach:

 • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 • z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia
 • ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia)
 • ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD
 • słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem
 • przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe)
 • w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).
Objętość
196 stron
Format
B5
Oprawa
Miękka
ISBN
9788383093215

Zostaw opinie

Restricted HTML

 • Dozwolone znaczniki HTML: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki